Přírodní barvy

Slínkový olej


Přírodní barvy Natural - slínkový olej

slínkový olej

- impregnace zabraňující vstupu vody do otevřených porů kachlů a cihel.Zpevní podklad a vytvoří příznivější vzhled.je použitelný pro všechny savé povrchy.
Technické vlastnosti – lehce zpracovatelný, s velmi vysokými penetračními schopnostmi, zvyšuje vodo-vzdornost a odolnost proti povětrnostním vlivům a životnost kachliček a kameniny. Při zpracování vydává velmi příjemné éterické vůně rostlinných olejů. Nenarušuje vnitřní klima, nezatěžuje žádným následným odparem.

Složení - kalafuna-glycerínester, damarová pryskyřice, lněný olej, sediment lněného oleje, ricinový a citrusový olej, isoalifáty, bezolovnatá sušidla, kyselina křemičitá, smáčedlo.

Použití - pro nové podlahy omýt řádně vodou, nechat vlhčí a před nátěrem ještě jednou vysát prach. Podle savosti podlahy provést 2 – 3 nátěry. Doporučujeme mezi nátěry dodržet přestávku cca 12 hodin. Přebytečné množství, které zůstane na povrchu po posledním nátěru po 30 minutách odstranit.
Doba schnutí je nin.24 hodin.

Doporučení - pro obnovení hladkého povrchu doporučujeme použít včelí vosk.

Spotřeba - je odvislá od savosti podkladu a silně se liší.
1.nátěr - cca 1lt /10m2
2.nátěr - 1lt/ 30 – 40 m

Technická data :

doba schnutí 24 - 48 hod.
Měrná hmotnost - 0.89g/ml
Viskozita - 14 sec při2 0°C
Záp.hod. - 45°C R10
Ředidlo - NATURAL olejové ředidlo
Balení - 0.75, 2.5, 10, 30lt