Přírodní barvy

lazur


Přírodní barvy Natural - lazur

lazur

- bezbarvý, barevný (20odstínů) k ošetření všech druhů dřeva pro vnitřní i vnější použití.

Vlastnosti - lehce zpracovatelný a velmi vydatný s vysokou pronikavostí. Zvyšuje odolnost proti vodě a povětří a zůstává velmi elastický, žádné skvrny a žádné trhliny,zachovává přirozené žilkování dřeva. Neomezuje difůzi par z proschnutého nátěru neunikají žádné plynné zplodiny.

Zpracování - obsah nádoby řádně promíchat!
Podklad musí být suchý, vlhkost pod 18 %, čistý, zbavený mastnoty.
Natřít štětcem nebo válečkem, nastříkat nebo máčet

Základování - smíchat s ředidlem NATURAL v poměru 1:1
Konečný nátěr - pro venkovní použití a pro nové dřevo provést min. 2x nátěr neředěným lazurem, pro vnitřní stačí 1x natřít neředěným lazurem.

Tip pro vnějšek - na nerovných plochách venku na kterých může stát voda (lavice,židle apod.), eventualně silně počasím zatížené např. fasády, nebo byl-li použit světlý ton, měl by být poslední nátěr proveden Natural-protipovětrnostní ochrana s UV filtrem.

Technická data

měrná hmotnost: 0,8-0,9g/ccm
Viskozita:14 s při 20°C
Doba schnutí 24-48 hod.
Spotřeba: 1lt/12m2
teplota vznícení: 45°C, R 10
Balení: 0.75, 2.5, 10, 30lt
Pozor! lazurem nasáklé textilie(hadry,bundy apod.)ihned zničit nebo vyprat. Možnost samovznícení při vysychání olejů

Skladování - v dobře uzavřených a dětem nepřístupných skladech.

Odpady - žádné zbytky barev a ředidel nevylévat do odpadu nebo na zem. Dózy, ve kterých se nacházejí zbytky barev, nejsou žádným zvláštním odpadem a mohou se vyvážet se starým železem, nebo normálním komunálním odpadem.

Všeobecně o barvách NATURAL-tyto přírodní barvy jsou ve smyslu pravidel výroby barvami pro své okolí bezpečné. Suroviny pocházejí z uzavřeného ekologického okruhu. Veškeré látky, které obsahují, jsou vyrobeny měkkou bezodpadovou technologií výroby barev, laků a z pohledu stavební biologie jsou přezkoušeny a vyhovují.