Přírodní barvy

finiš olej


Přírodní barvy Natural - finiš olej

finiš olej

- ochrana silně namáhaného naolejovaného dřeva, korku a savého kamene.

Zpracování - dobře promíchat a nanést štětcem, nebo válečkem 1l/40 - 50 m2

Pozor! potřísněné hadry je nutné spálit, nebo vyprat - nebezpečí vznícení par schnoucích rostlinných olejů.